< Fabian Bredlow kommt aus Nürnberg zum VfB. Foto: Timm Schamberger Timm Schamberger - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Fabian Bredlow kommt aus Nürnberg zum VfB. Foto: Timm Schamberger Timm Schamberger

Fabian Bredlow kommt aus Nürnberg zum VfB. Foto: Timm Schamberger 
     
     
     Timm Schamberger