< Der Lauterer Sebastian Kerk (M) erzielt den Treffer zum 2:1 gegen Karlsruhe. Foto: Uli Deck Uli Deck - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Der Lauterer Sebastian Kerk (M) erzielt den Treffer zum 2:1 gegen Karlsruhe. Foto: Uli Deck Uli Deck

Der Lauterer Sebastian Kerk (M) erzielt den Treffer zum 2:1 gegen Karlsruhe. Foto: Uli Deck 
     
     
     Uli Deck