< Steht weiter im Tor des 1. FC Nürnberg: Christian Mathenia. Foto: Timm Schamberger Timm Schamberger - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Steht weiter im Tor des 1. FC Nürnberg: Christian Mathenia. Foto: Timm Schamberger Timm Schamberger

Steht weiter im Tor des 1. FC Nürnberg: Christian Mathenia. Foto: Timm Schamberger 
     
     
     Timm Schamberger