< Lauterns Jacques Zoua (l) und Bochums Tim Hoogland beim Kopfballduell. Foto: Guido Kirchner Guido Kirchner - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Lauterns Jacques Zoua (l) und Bochums Tim Hoogland beim Kopfballduell. Foto: Guido Kirchner Guido Kirchner

Lauterns Jacques Zoua (l) und Bochums Tim Hoogland beim Kopfballduell. Foto: Guido Kirchner 
     
     
     Guido Kirchner