< Paulis Christopher Avevor (l) grätscht HSV-Profi Lewis Holtby den Ball ab. Foto: Axel Heimken Axel Heimken - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Paulis Christopher Avevor (l) grätscht HSV-Profi Lewis Holtby den Ball ab. Foto: Axel Heimken Axel Heimken

Paulis Christopher Avevor (l) grätscht HSV-Profi Lewis Holtby den Ball ab. Foto: Axel Heimken 
     
     
     Axel Heimken