< Der Nürnberger Dennis Lippert (r) riss sich das Kreuzband. Foto: Soeren Stache Soeren Stache - 2. Bundesliga - Spannung pur
2. Bundesliga – Spannung pur

Der Nürnberger Dennis Lippert (r) riss sich das Kreuzband. Foto: Soeren Stache Soeren Stache

Der Nürnberger Dennis Lippert (r) riss sich das Kreuzband. Foto: Soeren Stache 
     
     
     Soeren Stache